מבזקים

מקרה ראשון של הידבקות בנגיף קורונה במרוקו בנוסף למקרה מוות בספרד מנגיף זה