מבזקים

משרד הבריאות : בסוריה לא נרשמו מקרים של נגיף קורונה