קואליציה הפלגים הפלסטיניים … גינוי התוקפנות הישראלית בסביבות דמשק

דמשק – סאנא

קואליציה הפלגים הפלסטיניים גינתה בחריפות את התוקפנות שביצעה הישות הישראלית אמש לפני החצות נגד פאתי דמשק.

הקואליציה אמרה בהודעה משלה כי תוקפנות זו אינה מוזרה בשל שזה הוא טבעה של הישות הישראלית נוכח התגברות יכולותיו של ציר ההתקוממות אשר הביס את הפרוייקט הציו-אמריקני בסוריה, ובמיוחד אחרי ניצחון חלב והתקדמות הצבא הערבי הסורי הברורה בכיוון אידלב, בנוסף למעשי הגבורה של ההתקוממות הפלסטינית שהביכו את ישראל והדירו את השינה מעיניה.