צוות ממשלתי ביקר במחוז חלב כדי לאשר תוכנית פיתוח כלכלית באזורים המשוחררים

חלב – סאנא

בראשותו של המהנדס עימאד ח’מיס ראש הממשלה, פתח צוות ממשלתי בביקור במחוז חלב כדי לאשר תוכנית פיתוח בתחום הכלכלה, המשק ומשאבי האנוש באזורים המשוחררים.

המשלחת פתחה בראשונה בביקור שדה באזורי מערת א-נועמאן, סראקב ואל-זרבה אשר שחררו גיבורי הצבא לאחרונה מציפורני הטרור, והמהנדס ח’מיס נפגש עם חיילים המשרתים ביחידות שדה שם, ומסר להם את אהבת הנשיא בשאר אל-אסד ואת הערכת בני העם על הקרבותיהם למען יציבות וביטחון המולדת.

גם כן ביקר המהנדס ח’מיס במרכז החקר החקלאי באזורים היבשים ICARDA ובמעון האוניברסיטה הפרטית איבלא ועמד מקרוב על גודל ההרס שפגע במבנים שם, ובפני חברי מועצת העם של העיר הדגיש את חשיבות המאמץ שלהם בשיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים כדי לפתח את מציאות המחוז  בתחומי הכלכלה, המשק ומשאבי האנוש, לצד שיקום בתי הספר ולתמוך במסלול הלימודים למען שיחזור למצבו הטבעי.