מבזקים

ניבינזיה צריך להמשיך במלחמה נגד הטרור בסוריה עד חיסולו

ניו יורק – סאנא

נציג רוסיה הקבוע ליד האו”ם וואסילי ניבינזיה הדגיש את הצורך להמשיך במלחמה נגד הטרור בסוריה עד מגורו בצורה מוחלטת, והחזרת השתלטות המדינה הסורית לכל שטחיה.

ניבינזיה הבהיר במהלך ישיבה למועצת הביטחון היום כי ארצו תמשיך לתמוך בסוריה במלחמתה נגד הטרור, ושם דגש על הצורך לכיבוד ריבונותה ואחדות שטחיה של סוריה, ולעבוד למען השיקום ולהחזרת המהגרים הסורים לארצם.

ניבינזיה הדגיש כי ארגוני הטרור בפרבר אידלב משתמשים באזרחים כמגן אינושי, ומונעים אותם מלצאת דרך המעברים האינושיים.

ניבינזיה הדגיש כי הסנקציות הכלכליות החד-צדדיות המוטלות על סוריה משפיעות על חייהם של הסורים ומעכבות שיקום בתי החולים ובתי הספר.