אשתייה: מה שמכונה עסקת המאה בלתי מקובלת

מינכן – סאנא

ראש הממשלה הפלסטינית מוחמד אשתייה הדגיש כי מה שמכונה עסקת המאה מסוכנת מאוד ובלתי מקובלת, והדגיש כי העם הפלסטיני ימשיך במאבקו ובהחזקת מעמדו עד שיקבל בחזרה את זכויותיו הלגיטמיות, ובעקר זכות השיבה, הגדרה עצמית והקמת מדינה משלו שבירתה עיר אל-קודס.

אשתייה קרא במהלך סימפוזיון בסוגית פלסטין במסגרת פעילות המושב ה-56 של וועידת מנכן, קרא לקהילה הבינ”ל לשאת באחריותה, ולנקוט בכל מה שדרוש כדי להפסיק את פשעי הכיבוש הישראלי, ולהכיר במדינה הפלסטינית בגבולות 1967 שבירתה אל-קודס.