שימחתם של תושבי חלב בניצחונותיו של הצבא הערבי הסורי ובשחרור הכפרים והעיירות שבמערב ובצפון העיר על ידיו מידי הטרוריסטים