הצבא שחרר את הכפרים והעיירות שבסביבות פרבר חלב המערבי והצפוני-מערבי

חלב – סאנא

בעקבות סדרת פעולות צבאיות ממוקדות נגד עמדות ובצורי ארגוני הטרור הפרוסים בפרבר חלב הדרומי-מערבי ועד הפרבר הצפוני המערבי, יחידות של הצבא הערבי הסורי שחררו את הכפרים והעיירות שבסביבות עיר חלב, כדי לאבטיח את העיר מפני הטרוריסטים והתקפותיהם החוזרות ונשנות נגד שכונותיה.

כתב סאנא מסר כי בעקבות פעולות צבאיות מדויקות נגד ארגוני הטרור, יחידות הצבא הערבי הסורי שחררו את הכפרים והעיירות: מעארת אל-ארתיק, חריתאן, ענדאן, חייאן, בינון, באביס, כפר דאעל, אלהותה א-ג’ואניה, אל-הותה אל-בראניה, בשנטרה, עמותת החשמל השנייה, עמותת המאפיות, עמותת האיחוד הערבי, עמותת א-סמאח, עמותת אזאר, אל-לירמון, כפר חמרה, דהרת עבד רבו, ארמון המשפט ושו’יחנה שבצפון מערב חלב ובמערבה, ובכך הרחיבו את שטח הביטחון שמסביב לעיר.

יש לציין שקודם לכן מסר כתב סאנא כי יחידות הצבא הערבי הסורי המשיכו בהתקדמותן בפעולותיהן נגד ארגוני הטרור בפרבר חלב המערבי, ושחררו את הכפרים: כפר דאעל, אל-מנסורה ותל שו’יחנה ואזורי אל-חלאקים, במקביל להשתלטותן על כפר א-רקאיא בצפון מערב ח’אן שיח’ון בפרבר אידלב, בעקבות חיסול האחרון ברכוזי הטרוריסטים שם.

כתב סאנא בחלב מסר כי יחידות של הצבא הערבי הסורי המשיכו את פעולותיהן נגד קבוצות הטרור הפרוסות בפרבר חלב המערבי והצפוני וליד הקצוות המערביים של העיר, ונהלו התנגשויות עזות עם הטרוריסטים בצירי כפר דאעל, תל שו’יחנה, אל-מנסורה ואזורי אל-חלאקים ששחררו אותם מידי הטרוריסטים, וזאת במקביל לסריקות שמבצעות באזורי א-ראשדין, עאג’ל ועו’יג’ל כדי לסלק את שרידיהם של ארגוני הטרור.