הפלסים ביחידות הצבא הערבי הסורי פירקו את המוקשים ומטעני החבלה שהטמינו הטרוריסטים על הדרך הראשית חלאב- דמשק