נפילת מסוק צבאי בפריפריה המערבית של חלב

חלב – סאנא

מסוק צבאי נפגע היום אחרי הצהריים בטיל עויין שנורה לעברו בפריפריה המערבית של חלב עת ביצוע משימותיו נגד ארגוני הטרור הנתמכים על ידי טורקיה, וכתוצאה נפלו חלל כל אנשי הצוות שלו.

בהקשר זה מסר מקור צבאי כי בשעה 13.41 של היום יום שישי 14/2/2020 נורה אחד מסוקי הצבא הערבי הסורי בטיל עויין ליד אורום אל-כוברה, שם מתרכזים ארגוני הטרור שטורקיה תומכת בהם, דבר שגרם לנפילתו על כל אנשי הצוות שלו.