שיחות סוריות-איראניות לשיתוף פעולה בתחום ההשכלה הגבוהה וחקר המדע

דמשק – סאנא

במעון משרד ההשכלה הגבוהה התקיימו היום דיונים בין השר בסאם איבראהים לבין מקבילו האיראני מוחסן חאג’י מרזאאי, ושני הצדדים שמו דגש על חיזוק ופיתוח שיתוף הפעולה המדעי, במיוחד בתחום חילופי המלגות וגיבוש תוכניות הכשרה באמצעות כינוס הוועידות המדעיות והקמת מרכזי החקר.

השר איבראהים העלה על נס את הקשרים החזקים שבין סוריה לאיראן מבחינות רבות דוגמת המדע, התרבות והחקר.

השר האיראני הדגיש מצידו את שקידות ארצו לתת דחף לשיתוף הפעולה המדעי עם סוריה בהסתמך על המכנים המשותפים התרבותיים שבין איראן לסוריה ובמיוחד כשלאיראן 115 אוניברסיטאות ממשלתיות בנוסף ל-800 פרטיות אחרות.