אלג’עפרי : סוריה מסרבת כל מסקנות עתידיות של משלחת חקר העובדות על אודות השימוש בנשק כימי בדומה כביכול

ניו יורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם ד”ר בשאר אלג’עפרי הדגיש כי סוריה מסרבת כל מסקנות עתידיות של משלחת חקר העובדות שליד ארגון אי הפצת הנשק הכימי על אודות השימוש בנשק כימי בעיר דומה ב17 לאפריל משנת 2018 כביכול.

אלג’עפרי הבהיר במהלך המפגש שנתקיים בניו יורק אתמול על אודות השימוש בנשק כימי בדומה כי מאז הקמת משלחת חקר העובדות לא פעלה במלוא המחויבות שלה לפי סעיפי ארגון אי הפצת הנשק הכימי, וכי המסקנות שלה מתיחסות לשאלות של פוליטיזציה מסוכנת, ועל זיוף העובדות, דבר שמהווה הפרה למנדט של המשלחת.

ד”ר אלג’עפרי הוסיף כי הידיעות המודלפות ובעיקר הדווח שהגיש מומחה הארגון “איאן הנדירסון” שהיה חבר צוות המשלחת סותר הוא את הדווח של ראש לשכת מנכ”ל הארגון, בציינו כי הנדירסון הודה בתוצאות דווח הארגון שאינן עולות בקנה מדה עם המציאות וסותרות את המומחיות ההנדסית.

אלג’עפרי הדגיש את החשיבות שהדווח של הנדירסון מתבסס על נקודה בסיסית שהיא מתבססת על האומרה כי שני מיכליות גז כלור שנמצאו באתר בעיר דומה הונחו מטעם אנשים, ודבר זה מצביע על בידוי האירוע, קרי השימוש בגז הכלור כנשק בעיר דומה.

ד”ר אלג’עפרי ציין כי ארגון האו”ם חייב לנקוט בצעדי מוחשיים כדי להבטיח את עצמאות ואמינות ארגון אי הפצת הנשק הכימי ולא להרשות לכמה מדינות להשתמש בארגון זה למטרות עצמאיות.

אלג’עפרי סכם כי כמה מדינות מנסות לשנן את מה שקרה בעיראק, בסוריה דרך השימוש בטענות מזויפות על אודות השימוש בנשק כימי כביכול כדי לתרץ את התוקפנות נגד סוריה, בציינו כי ארצות הברית פלשה לעיראק על רקע טענות ומסמכים מזויפים של וועדות חקר העובדות בכדי לתרץ את הפלישה לעיראק, וכי כל המשלחות הדגישו כי אין שום סימנים לשימוש בנשק להשמדה קוליטיבית בעיראק, אך סוריה לא תרשה לשנן דבר כזה , וקרא למדינות החברות בארגון האו”ם לגלות מחויבות באמנות האו”ם.