המהנדס הסורי ו’ליד פרחה – הסטודנט המצטיין הראשון בין חבריו הזרים המשתלמים בפקולטה הטכנולוגיה של אוניברסיטת בייג’ינג