הצבא הישראלי מעביר שלושה טירורסטים פצועים לבית חולים בגליל

אל-קודס הכבושה – סאנא

הצבא הישראלי העביר שלושה טירורסטים שנפצעו בסוריה לבית חולים בצפון ישראל כדי לקבל טפול במסגרת הגבוי הישראלי לארגוני הטירור בסוריה .

אתר /וואלה/ מסר כי הצבא הישראלי העביר שלשה טירורסטים שנפצעו בסוריה לבית חולים /נהאריה/ שבגליל, אותו בית חולים שטפל עדיין ב459 טירורסטים שנפצעו במהלך פעולות הטירור שמבצעים בסוריה .

יצוין שישראל  תומכת בטירורסטים מאז תחילת המשבר בסוריה ובכל הרמות כאשר היא מגישה את הגבוי הצבאי, המודיעיני והלוגסטי לארגוני הטירור ובעיקר לארגון /ג’בהת אל-נוצרה/ באופן ישיר דרך הגולן הסורי , דבר שמהווה הפרה ברורה להסכם הפרדת הכוחות ולהחלטות מועצת הביטחון הקשורות בלחימה בטירור כאשר ישראל מקצה כמה מבתי החולים שלה לאשפוז הטירורסטים הנפצעים מקרב הארגונים האזה .