הנשיא אל-אסד הוציא צוו שמכביד את העונש נגד פרסום שקרים או טענות בדויות כדי לגרום לאי יציבות במטביע הלאומי