מבזקים

א-זבדאני … היפה במקומות התיירות הנאים בסוריה