שעבאן : עמדתה של רוסיה כלפי התמיכה בסוריה בלחימה בטרור מוצקת

דמשק – סאנא

היועצת לעניני מדיניות והסברה בנשיאות הרפובליקה ד”ר בות’ינה שעבאן הדגישה כי עמידתה האתנה של סוריה והמשך דביקותה בהגיון המאוזן במישור הלחימה בטרור, והתומך ברצון העמים , ממלאים תפקיד באזור ובזירה הבינלאימית,וכי סוריה יכולה למלא תפקיד גדול במישור הלחימה בטרור אם תהיה באירופה ובארה”ב מודעות בדבר מדת הסכנה שבטרור.

בראיון ששודר בטלויזיה הערבית הסורית הבהירה שעבאן כי ארגון הטרור דאעש אינו תוצרת מזרח תיחונית או ערבית אלא תוצרת בינילאומית שכן התפקוד המלחמתי וההסברתי שלו מצביע על כך שיש לו מומחים הבקים ברמה גבוהה שכן יש למערב מטרות ואסטרטגיות באזור, שבראשן הביטחון של ישראל, והחלשת הצבאות של המדינות הערביות.

וכול מה שהמערב מפיץ על שנוי בעמדה של רוסיה כלפי סוריה אין לו שום שחר.

שעבאן ציינה כי הבקור שערכה במוסקובה משלחת סורית בראשותו של סגן ראש הממשלה שר החוץ והתפוצות וו’אליד אלמועלם היה בקור מוצלח והוכיח כי עמדתה של רוסיה כלפי התמיכה בסוריה בלחימה שלה נגד הטרור וכלפי כבוד החלטתו של העם הסורי , והשקידה על אחדותה של סוריה היא עמדה מוצקת וקבועה, וכול השמעות המופצות על שנוי בעמדתה של רוסיה אין להן שום בסיס .