ביצוע 127 פרויקטי שרותים שתרמו בהחזרת 600 מתקנים ליצור בעיר התעשיה אל-שיח’ נג’אר בחלב

חלב – סאנא

מספרם של מתקני התעשיה העובדים בקריית התעשיה אל-שיח’ נג’אר בעיר חלב  הגיע ל- 600 מתקנים, למרות הנזקים שגרמו הטרוריסטים לעיר, כולל בכך גניבת קווי היצור והמכונות.

המהנדס חאזם עג’אן מנהל קריית התעשיה באל-שיח’ נג’אר אמר לכתב סאנא כי מאז שחרורה של עיר חלב בשנת 2016 התחילו העבודות לשיקום ולהכשרת התשתיות למתקני התעשיה בעיר, וכי בגיבוי הממשלה בוצעו כ- 127 פרויקטי שרותים בהקף 7.5 מיליארד לירות כדי להחזיר את גלגל היצור בעיר התעשיה לעבודותו.