מבזקים

ממטרים באזורי החוף ושלגים בהרים הגבוהים

דמשק – סאנא

הטמפרטורות נוטות לרדת מעט שישארו מסביב לממוצע ברוב האזורים בשל השפעתו של אפיק נמוך.

השירות המטאורולוגי מצפה היום כי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן וסיכוי לממטרים המלווים בסופות רעמים וברד לפעמים ושלגים מעל ההרים הגבוהים.

ינשבו רוחות מזרחיות עד דרום מזרחיות קלות עד מתונות והים קל בגובה הגלים.