לאוורנטייב: על הכוחות האמריקניים לצאת משטחי סוריה

נור סולטאן – סאנא

שליחו המיוחד של נשיא רוסיה לסוריה אלקסנדר לאוורנטייב הדגיש את הצורך שכוחות הכיבוש האמריקאי יתפנו משטחי סוריה, והדגיש כי גזילת הנפט הסורי על ידי וואשינגטון בלתי מקובלת.

לאוורנטייב ציין היום במסיבת עיתונאים שכנס בעיר נור סולטאן בתום הסבב ה-14 לשיחות אסטנה בקשר לסוריה, כי דיוני סבב זה התמקדו בכל השאלות הקשורות לסוריה, כולל בכך הנוכחות האמריקנית הבלתי חוקית בשטחיה, הנועדה לנצול משאביה הטבעיים, ושם דגש על הצורך לפנוים של הכוחות האמריקניים .

לאוורנטייב אמר: ( החלפנו במהלך הסבב הנוכחי את הדיעות בצורה מועמקת בקשר לכל צדדי ההסדרה בסוריה, ודבר זה מסייע בידינו להעריך את השלב שעוברים, והדברים הדרושים בכדי לספק אפקטיביות נוספת לתהליך זה, וציין כי הדיונים והפגישות הבילטרליות היו מועילות, והם התיחסו גם להשקת פגישות וועדת הדיון בחוקה בג’נבה, שהוא התהליך המובל על ידי הסורים ואנחנו מתנגדים לכל התערבות זרה בפעילותיה ).