מציאת אמצעי לחימה ורכב ממולכד משרידי הטרוריסטים בפרבר דרעא המזרחי

דרעא – סאנא

במהלך הסריקות הנעשות בכפרים המשוחררים מידי הטרור מצאו הגופים הנוגעים בדבר מוקשים, רכב ממולכד וחומרי נפץ בשרידי הטרוריסטים בפרבר דרעא המזרחי.

כתבת סאנא בדרעא מסרה כי הגופים הנוגעים בדבר ממשיכים את הסריקות באזורים המשוחררים מידי הטרוריסטים, במסגרת המאמצים לשמירת חייהם של האזרחים ואבטחת חזרתם לבתיהם.

הכתבת הוסיפה כי גופים אלו מצאו במהלך פעולות הסריקה מוקשים, רכב ממולכד וחומרי נפץ בשרידי הטרוריסטים בין העיירות אל-מסיפרה ואום ו’לד בפרבר המזרחי.