מבזקים

העיירה “אלמשנף” בפריפריה המזרחית של מחוז סווידאא