סוריה ואיראן חותמות על מזכר הבנה ביניהן

טהראן- סאנא

סוריה ואיראן חתמו היום בטהראן על מזכר הבנה ושיתוף פעולה בתחום אנרגיה הידרולית.

המזכר כלל ביצוע פרויקטים משותפים והכשרת מערכת המיים בסוריה ,והקמת תחנות טיפול מימי הביוב בנוסף למפעל להתפלת מיים.