ג’עפרי הדגיש כי החוקה של סוריה והתווית עתידה הם מזכותם של תושביה אך ורק