משלחת פרלמנטרית גרמנית ביקרה במעלולא ובסידנאיא

פאתי דמשק – סאנא

המשלחת הפרלמנטרית הגרמנית העושה עתה בסוריה בראשותו של ראש עמותת המגע עם סוריה בפרלמנט הגרמני פרנק באזימן,  ביקרה במעלולא ובסידנאיא שבפאתי דמשק ועמדו חבריה מקרוב על גודל ההרס והחורבן שנגרמו שם בבתי התפילה ובמנזרים על ידי חבורות הטרור.

חברי המשלחת הביעו צער רב למראה עיניהם והבטיחו להעביר את התמונה האמיתית של סוריה בפני הפרלמנט ודעת הכלל בגרמניה.

חברים במשלחת הבהירו כי הביקור הזה מיועד לעמוד מקרוב על המציאות והחיים הטבעיים בסוריה ולהדגיש כי מה שמעבירים כלי התקשורת המערביים בכלל והגרמניים בפרט אינו מדוייק.

המשלחת על כל מרכיביה הביעה הערכה ואהבה לכל מה ראו בסוריה כולל בכך ההתקדמות הניכרת וחידוש בניית מה שהרס והשמיד הטרור.