חללים ופצועים בתוקפנות טורקית חדשה נגד ריף  ראס אל-עין

אל-חסכה – סאנא

מספר של אזרחים נפלו חלל ונפצעו אחרים בתוקפנות חדשה שבוצעה על ידי הכיבוש הטורקי ושכיריו הטרוריסטים נגד הפריפריה של ראס אל-עין ובמקביל, המשיך המשטר הטורקי לתגבר לוגיסטית את כוחותיו בשטחי סוריה, בה בעת ממשיכים שכיריו הטרוריסטים הלאה עם פשעי הרצח וההרס שלהם בקרב התושבים שבצפון-מערב אל-חסכה.

כתב סאנא באל-חסכה הבהיר כי כוחות הכיבוש הטורקי יחד עם שכיריהם הטרוריסטים שיגרו הבוקר את פגזי המרגמה והרחפנים שלהם בכיוון הכפרים תל אל-ו’רד ואל-רביעאת, וכתוצאה נפלו חלל ונפצעו כמה אזרחים בנוסף לחיסול שניים אחרים בכפר אל-ערישה שבראס אל-עין.

גם כן ציין הכתב כי משאיות עמוסות חדרים טרומיים וחומרים לוגיסטיים כבר עברו מטורקיה לראס אל-עין כדי לתגבר את העמדות הטורקיות שם במקביל להקמת נקודה צבאית חדשה בכפר מלא נורי.