צירים רוסים: שוד הנפט הוא מטרת האמריקנים בסוריה

מוסקבה – סאנא

ראש וועדת המדעים והלימודים במועצת דומא הרוסית ויצ’סלאב ניקונוב, הדגיש כי הנוכחות האמריקנית והזרה בשטחי סוריה נחשבת לבלתי לגיטימית בשל שהיא לא בוצעה לפי החלטה מטעם מועה”ב הבינ”ל או לפי הזמנה מטעם הממשלה הסורית, אז נוכחות זו מיועדת לנצל את אוצרות הנפט ולהבטיח את האינטרסים הכלכליים של חברות הנפט האמריקניות, והתוקפנות הישראלית הנמשכת נגד שטחים בסוריה לא היתה בנמצא לולא התמיכה האמריקנית.

גם כן סגנו הראשון של ראש וועדת ההגנה במועצת דומא הרוסית אלקסנדר שינין הדגיש בפני כתב סאנא במוסקבה כי ארה”ב שודדת את הנפט הסורי בפומבי ובה בעת תומכת בצעדים התוקפניים בהם פתחה הישות הישראלית נגד סוריה.