הסטודנטים הלומדים בקובה הדגישו כי יום השנה לתקון מחזק את האימון בניצחון של סוריה על הטרור

האוונה – סאנא

הסטודנטים הסוריים הלומדים בקובה הדגישו כי יום השנה לתנועת התקון המבורכת מחזק את האימון בניצחון של סוריה על הטרור.

הסטודנטים הסורים הלומדים בקובה הדגישו כי המדינות שרקמו את המזימה הטרוריסטית נגד סוריה לא הפסיקו את התכסיסים שלהן נגד סוריה מאז קיום תנועת התקון המבורכת אך בשיטות שונות בכדי להקל מתפקידה המוביל של סוריה התומך התקוממות הלאומית.