מספר החללים עלה ל-22 מתוקפנות מטוסי הכיבוש הנמשכת נגד רצועת עזה

אלקודס – סאנא

שני פלסטינים נפלו חלל בצהרים מזרחית לעיר עזה בכך עלה מספר החללים מתוקפנות מטוסי הכיבוש הנמשכת נגד רצועת עזה ל- 22 מאז אתמול בשחר.

סוכנות וופא הפלסטינית דיווחה כי מטוסי המלחמה הישראליים תקפו בטילים את הפלסטינים מזרחית לעיר עזה, דבר שגרם לנפילתם חלל של שני פלסטינים.

קודם לכן נפלו חלל 6 פלסטינים וכמה אחרים נפצעו מתוקפנות מטוסי הכיבוש הישראלי הנמשכת נגד רצועת עזה הנצורה.

יש לציין כי מספרם של החללים הפלסטינים שנפלו מהתוקפנות הישראלית מאתמול עמד על 22 חללים בנוסף לעשרות פצועים.