אל-הלאל מבקר בכמה מערכים צבאיים באזור אל-חסכה

אל-חסכה – סאנא

סגן מזכ”ל מפלגת אל-בעת’ הערבית הסוצילסטית המהנדס הלאל אל-הלאל בקר היום במספר מערכים צבאיים העובדים במחוז אל-חסכה.

המהנדס אל-הלאל העביר ללוחמי הצבא הערבי הסורי הגבורים שמתמודדים עם קבוצות הטרור ומגנים על שטחי סוריה, את בירכותיו ואהוותו של  הנשיא מר בשאר אל-אסד.