תושבי הכפר דיר ע’סן בפריפריה של אל-ג’ואדיה זורקים אבנים ונעליים בכיוון הסיורים הטורקיים