הוועדה המצומצמת לבדיקת החוקה ממשיכה בפגישותיה זה היום השלישי ברציפות