להקת השמחה שרה לאהבה לאנשות ולתקווה בבית הכלא המרכזי בדמשק