היערכות יחידות הצבא הערבי הסורי על הגבול הסורי-טורקי מעיר קאמשלי בכיוון העיר מאלכייה במזרח המדינה