בדיקת הרעיונות וההצעות

דמשק – סאנא

עיתון אלת’ורה הרואה אור בדמשק כתב תחת כותרת זו – בדיקת הרעיונות וההצעות – כי הוועדה המצומצמת שליד הועדה המורחבת לבדיקת החוקה התחילה אתמול את ישיבתה הראשונה במטה האו”ם בז’נבה, בהשתתפות המשלחת הנתמכת על ידי הממשלה הסורית בנוסף למשלחות האחרות. הפגישות של הועדה המצומצמת המורכבת מ- 45 חברים כאשר לכל משלחת 15 חברים, למשלחת הנתמכת על ידי הממשלה הסורית, ולמשלחות הצדדים האחרים ,יהיו סגורות בפני כלי התקשורת. מקורות מקורבים לאו”ם הדגישו כי במושב הנוכחי של פעילות הועדה המצומצמת אומץ סדר היום שהציעה המשלחת הנתמכת על ידי הממשלה הסורית תחת כותרת בדיקת הרעיונות וההצעות שהוגשו בועדה המורחבת כדי לקבוע את העקרונות הנכונים כדי להיות עקרונות חוקתיים. המקורות הוסיפו כי המשלחת של הצד האחר לא העלתה שום הצעה בקשר לסדר היום, דבר שמנוגד לשיטת ההתנהגות ולהליכים הראשוניים של יושבי הראש המשתתפים. המקורות הבהירו כי לא תתקיים שום ישיבה אחרת כדי לאפשר לחברי הועדה לחזור לנאומים שהועלו במהלך פעילות הועדה המורחבת.

עיתון אלת’ורה כתב עוד כי המשתתפים בפורום הבינ”ל לסולדריות נגד האימפריאליזם ולמען הדמוקרטיה, הדגישו את סולדריותם עם סוריה, וגינו את ההתערבות האימפריאליסטית בענייני סוריה, וקראו לשים קץ להתערבות הזאת, ולכבד את הריבונות ואחדות השטחים הסוריים. הודעת הסכות של פורום זה הדגישה את צורך הסרת המצור הכלכלי האמריקני המוטל על קובה ועל שאר העמים. הנשיא הקובני מיגיל דייז קאניל הדגיש את צורך כיבוד ריבונות סוריה ואחדות השטחים שלה ,ואת סירובו לכל צורות ההתערבות האימפריאליסטית בענייני הפנים של סוריה, וגינה את האיומים והלחצים המופעלים נגד הממשלות והעמים. ומצדו שגריר סוריה בקובה ד”ר אדריס מייא ראש המשלחת הסורית המשתתפת בעבודות הפורום הדגיש כי עמידתו האיתנה של העם הסורי במשך שנות המלחמה הטרוריסטית הכשילה את כל התכסיסים האימפריאליסטים נגד סוריה והעם שלה… סכם עיתון אלת’ורה.