מצודת דמשק – פסטיבל הסביבה.. פעילות מגוונת המתמקדת במושג הסביבה ושימרתה