הגעת המשלחת הנתמכת על ידי הממשלה הסורית לבנין האו”ם בז’נבה