משאיות מעבירות כלי רכב צבאיים של הכוחות האמריקניים נראות עוזבות את השטחים הסוריים בכיוון עיראק