יחידות הצבא בפרבר תל תמר ..  מוכנות לשמירת התושבים

אל-חסכה – סאנא

יחידות הצבא הערבי הסורי ממשיכות בתגבור מוצביהן בפרבר הצפוני והצפוני-מזרחי של מחוז אל-חסכה במסגרת הכנותיהן לעמוד בפני כל תוקפנות שיבצע הכיבוש הטורקי.

בנפת הצפוני של העיירה תל תמר יחידות הצבא הפרוסות שם מתגברות את פריסתן באזור כדי להדוף התקפות אפשריות מצד כוחות הכיבוש הטורקי, וכי יחידות הצבא התמקמו בציר לאורך 60 ק”מ, החל מכפר אל-אע’יבש מערבית לעיירה תל תמר ועד הכפר אל-ו’אסטה.

מקורות בשדה בצפון ובצפון מזרח העיירה תל תמר מסרו לכתב סאנא כי יחידות הצבא התפרסו  ממערב נפת העיירה עד צפון מזרחה, כדי להדוף כל תוקפנות אפשרית מצד הצבא הטורקי ושכירי החרב שלו.

המקורות הוסיפו כי יחידות הצבא ממשיכות להתקדם בצירי האזור כדי להרחיב את פריסתן עד הגבול הסורי הטורקי.