חיילי הצבא בסביבות גשר הגולן צפונית למנבג’ : דגל המולדת ינפנף מעל לשטחי סוריה כולם