תגבורת צבאית נעה בכיוון אל-חסכהה במסגרת השלמת המשימות הלאומיות להתמודד באוייב הטורקי