תמונות : אווירים סתיויים גשומים בדמשק

 דמשק – סאנא

עיר דמשק וסביבתה כמו שאר הערים והאזורים צופים אווירים סתיויים יפים שהשמים נושאים גשמי ברכה.

המצלמה של סאנא סירה ברחובות דמשק וצלמה והתמונות הבאות.