טורים חדשים של הצבא נכנסו לפרברי אל-רקה ואל-חסכה לתגבור פריסתו באזור אל-ג’זירה אל-סוריה