הנשיא אל-אסד במהלך סיורו בכמה מוצבים צבאיים בקווים הקדמיים באידלב