הנשיא אל-אסד נפגש עם אנשי הצבא בקווים הקדמיים בפרבר אידלב