ילדים בעיר אלקאמשלי רוגמים את כוחות הכיבוש האמריקאי בנסיגתם באבנים