כוחות הכיבוש האמריקאי המתפנים מבסיסיהם בפרבר חלב בכביש תל תמר בכיוון עיראק