רומן ( השחרור ) משחזר מחזות של פשעים אשר בוצעו בקרב בני העם הסורי