הטמפרטורות גבוהות יותר מהממוצע ומזג האוויר נאה בדרך כלל

דמשק – סאנא

הטמפרטורות ישארו גבוהות יותר מהממוצע בכ 6-3 מעלות בשל השפעתו של אפיק נמוך.

השירות המטאורולוגי מצפה שמזג האוויר יהיה נאה ושרבי באזורים המזרחיים והמדבר.

ינשבו רוחות צפוניות –מערביות הפכפכניות לדרומיות מזרחיות קלות עד מתונות והים נוח.