השגריר אלא: סוריה מתמקדת בהחזרת המהגרים, הבטחת צורכיהם ובשיקום מה שהרסו הטרוריסטים

ג’נבה – סאנא

שגריר סוריה הקבוע בלישכת  האו”ם ובארגונים הבינ”ל בג’נבה השגריר חוסאם אל-דין אלא הדגיש כי המדינה הסורית מתמקדת בהחזרת המהגרים לאזוריהם בהבטחת צורכיהם היסודיים ובשיקום מה שנהרס על ידי הטרוריסטים.

השגריר אלא הזהיר בהודעה שהקריא היום במהלך המחזור ה-70 של הוועדה הבצועית לנציבות האו”ם לעניני הפליטים מפני התמרונים המדיניים של המשטר הטורקי, שעושה מקוחים בסבלם של המהגרים, ומשתמש בהם כקלף של לחצים כדי להשתמש בהם פעם להחליפם בהשיגים מדיניים וכלכליים, פעם כתרוץ לשיבתם ופעם אחרת להצדיק הקמת מה שמכונה אזור בטחוני בתוך שטחי סוריה.

השגריר אלא ציין כי סיבות סבלם האינושי של הסורים בתוך סוריה טמונות בטרור התכפירי הנתמך על ידי מדינות שמשתמשות בו לטובת האנטרסים שלהן, ומלחמת הטרור הכלכלי המתבטאת במצור הכלכלי, ובהליכי הכפייה החד-צדדיים שכוללים את התרופות המכשורים הרפואיים, הדלק וחלב הילדים.

השגריר אלא הדגיש כי המדינה הסורית עשתה מאמצים גדולים כדי לשפר את המצב האינושי, והיא מתמקדת כעת בהחזרתם של המהגרים, בבטוח מצרכיהם היסודיים ובשקום מה שנהרס על ידי הטרור, והיא עשתה צעדים בכיוון זה למרות המצור הכלכלי המוטל עליה, אלא קרא לתמיכה במאמצי המדינה הסורית לשיקום התשתיות והמוסדות של השירותים באזורים המשוחררים מידי הטרוריסטים, וקרא להסרת העיצומים החד-צדדיים שהם המבוא הנכון ליצירת התנאים הנוחים להקל על שיבתם של המהגרים לאזוריהם.